PLANOVI ZA UREĐENJE GROBLJA

Pomozite gradnju crkve

Račun za pomoć Župi svetog Franje Asiskog Srednja Slatina, Bosna i Hercegovina:

za uplate iz inozemstva
Ime korisnika:
ŽUPA SVETOG FRANJE ASIŠKOGA
SREDNJA SLATINA
Broj štednog računa:
S.W.I.F.T. UNCRBA22
IBAN: BA393380604817891296
UNICREDIT BANK Poslovnica Orašje
Treća ulica br 47, 76270 Orašje,
Bosna i Hercegovina.

ili

UNICREDIT BANK POSLOVNICA ORAŠJE
Treća ulica br 47, BiH - 76270 Orašje

S.W.I.F.T.ZABA BA 22
48-06-17891-2
ŽUPA SVETOG FRANJE ASIŠKOG SREDNJA SLATINA, BIH

DRAGI ŽUPLJANI I PRIJATELJI ŽUPE SV FRANJE ASIŠKOG SREDNJA SLATINA

 

Početkom rujna ove godine, na nedjeljnjoj sv. Misi župnik Marko Stipić prilikom čitanja župnih oglasa informirao je župljane da je naša župa od resornog ministarstva iz Banja Luke dobila 10 000 KM za uređenje groblja i postavljanje ograde oko istog, pri tom se zahvalio ministru Davoru Čordaš što je pozitivno odgovorio na naš zahtjev, te najavio da će ubrzo sazvati župno vijeće kako bi s vijećnicima dogovorio uređenje groblja i postavljanje ograde.

 

U srijedu 13. Rujna u 17 sati na poziv župnika vijećnici župnog vijeća skupili su se na ulazu u groblje iza crkve, sastanku su prisustvovali vijećnici Ilija Miličević, Mato Baškarić, Juro Kuprešak, Mato Galić i Mladen Mandić te župnik Marko Stipić koji je saopćio da je vijećnik Ilija Bošnjak bolestan i da neće doći. Župnik je ponovio informaciju o sredstvima koja je naša župa dobila i da je sad kada imamo trebamo se dogovoriti kakvu ogradu postaviti te ukoliko preostane sredstava kako dalje urediti groblje i održavati ga.

 

Vijećnik Juro Kuprešak je iznio mišljenje kakva se ograda treba postaviti te rekao da je unazad par dana radio na tome i da je već kontaktirao par firmi koje rade takve poslove, kao i tržne centre koji u ponudi imaju takve ograde od  metalne mreže i metalnih stupova.  Tada je u pisanom obliku pokazao dvije ponude od firmi s kojima je kontaktirao sa isprintanim fotografijama ponuđenih ograda i specifikacijom troškova i dodao da izabrao dvije najbolje ponude s obzirom na naša sredstva te ponude dao na razgledavanje župniku i drugim vijećnicima. Svi vijećnici i župnik složili su se s tim da su ponude dobre da su elementi ograde lijepi da pristaju uz naše groblje i da cijena nije loša.

 

Vijećnici Mato Baškarić i Ilija Miličević su iznijeli mišljenja da ograda treba biti čvrsta i kvalitetna. Vijećnik Juro Kuprešak je rekao da se temelji uopće neće postavljati i da nisu ni potrebni jer to za takvu ogradu i ne treba a u velikoj mjeri smanjuje troškove te da su ponude koje je on donio bez bilo kakvih temelja i betona i pojasnio da se beton nalazi samo na mjestima gdje su metalni stupovi koji nose ogradu. Drugi vijećnici se s tim nisu složili jer su bili mišljenja da će se ispod ograde provlačiti psi lutalice i druge životinje te da to nije kvalitetno niti dugotrajno rješenje i da zbog korova i niskog raslinja takva ograda neće izdržati par godina. Vijećnici Ilija Miličević i Mato Baškarić su predložili se sa betonom ne ide duboko u zemlju samo na mjestima gdje su stupovi trebaju biti dublje stope betona a da se beton izlije kao nadtemelj ispod žice-ograde što bi odvojilo ogradu od zemlje spriječilo da korov i drugo raslinje prolazi kroz ogradu, na taj način je lakše održavanje groblja a troškovi su upola manji nego da se prave kompletni temelji.

 

Vijećnik Juro Kuprešak je pojasnio da ponude koje je on donio ne predviđaju betonske temelje, da su elementi žičane mreže jaki i da se ne treba dirati živa ograda i borovi jer se ne kopaju temelji. Vijećnici to nisu prihvatili jer bi novu ogradu trebalo postaviti pored postojeće žive ograde i borova, van ili unutar granica groblja, vijećnik Mladen Mandić je rekao da je živa ograda zapuštena, devastirana da je gorjela nekoliko puta i da je nedostaje oko 40% a da postojeću vidljivu zelenu ogradu dobrim dijelom čini korov, ostruge, šiblje i dr., te da se kao takva treba skloniti ili na cijelom dijelu posaditi sadnicama žive ograde.

 

Vijećnici Mato Baškarić, Ilija Miličević i Mato Galić su komentirali da su borovi lijepi ali da smetaju postavljanju ograde te da su dva bora već oštetili odnosno nagnuli spomenike Mande Baškarić i Marka Galić, te da se u ožujku ove godine jedan od većih borova srušio sam od sebe i na sreću srušio se na njivu Mate Jurić a inače da se srušio na stranu groblja oštetio bi par spomenika a i da su ostali borovi oštećeni u ratnom i poratnom vremenu jer je groblje i okolne njive par puta gorjelo.

 

Župnik je rekao da se prvo treba pozvati mjernik kako bi pokazao gdje je stvarna međa i da se vidi da li se treba sklanjati živa ograda i borovi. Vijećnik Juro Kuprešak je rekao da je ovo pitanje oko ograde od velikog značaja za našu župnu zajednicu te da o tome trebali odlučiti i drugi župljani a da se približava patron župe pa da se župljani koji dođu za sv. Franju izjasne kakvu ogradu žele i da li trebaju da se sklanjaju borovi i živa ograda svi vijećnici i župnik su se složili s tim prijedlogom.

 

Vijećnik Mladen Mandić dodao je da kakva god bude ograda da istu treba raditi firma koja može izdati račun koji župnik treba čuvati nekoliko godina jer sredstva za ogradu nisu skupljena od župljana nego smo ih dobili od zvanične institucija za svrhu koju je župa tražila i na to trebaju biti i utrošena.

 

Sastanak je završen sa zaključkom da župnik pozove mjernika da utvrdi među oko groblja te da upozna župljane za sv. Franju sa idejom uređenja groblja kako bi se isti izjasnili o prijedlogu vijećnika Jure Kuprešaka da se postavi ograda bez temelja pored  borova i žive ograde ili da se ograda postavi kuda utvrdi mjernik a da se borovi i živa ograda sklone ukoliko smetaju ogradi.

 

Na seoskoj fešti u povodu patrona župe, dana 07.10.2017.godine i najavljeno je da se župljani izjasne na prijedloge vijećnika da li da se živa ograda i borovi ukoliko smetaju postavljanju ograde oko groblja posijeku, te je tom prilikom najavljeno glasanje kojem je nazočio župnik i koji je izbrojao prikupljene glasove i utvrdio da su župljani glasali sa 68 glasova za, 11 glasova protiv i 5 suzdržanih glasova.

 

Od 13.rujna 2017. godine, dana kada je održan sastanak župnika i župnog vijeća na društvenim mrežama iznošene su raznorazne neistine i uvrede na račun vijećnika i župljana naše župe, tome su se priključili raznim komentarima i ljudi koji uopće ne poznaju našu župu ni župljane, što je razjedinilo i ovako malu župnu zajednicu.

 

Kako bi izbjegli takve stvari i na bilo koji način povrijedili jedni druge bilo bi dobro da se svi oni koji na bilo koji način gravitiraju našoj župi i koji su na bilo koji način vezani za naše groblje u nadolazećim danima prije blagdana Svih Svetih i Dušnog Dana kada budu dolazili u posjet groblju ili prilikom plaćanja za održavanje groblja obrate župniku i iznesu svoj stav o ovoj temi kako bi župnik to prenio župnom vijeću i župljanima.

 

Ovo je prilika baš da za ove blagdane župljani koji nisu bili na seoskoj fešti i nisu glasali da vide u kakvom je stanju groblje, u kakvom je stanju živa ograda i da sami procijene da li borovi smetaju grobovima ili novoj ogradi te da nakon svega svoje mišljenje kažu župniku. Borovi u našem groblju su lijepi, groblje bez zelenila je još tužnije mjesto, ali pored borova je teško postaviti ogradu, borovi su nestabilni padaju i sami, panj od bora koji se sam srušio ove godine je još uvijek vidljiv, borovi imaju korijenje koje dijelom površinsko i koje podiže zemlju i gura spomenike to svi vi možete vidjeti oko spomenika Marku Galiću. Takvo korijenje će oštetiti ogradu kakvu planiramo postaviti i to neće biti dugotrajno rješenje. Kopanje ili drugi zahvati oko borova sigurno će dodatno oslabiti borove i oni će pasti na spomenike ili buduću ogradu, isto tako korijenje borova će podignuti novu ogradu bila ona s temeljima ili bez njih.

 

Zato svi Vi koji budete ovih blagdana početkom studenog ili prije dolazili u groblje obratite se župniku, dajte svoje mišljenje, prijedlog, kakvu ogradu želite, ograda kakvu su predložili vijećnici možda nije najbolje rješenje, može ograda biti i prirodna od nove žive ograde ili samo staru obnoviti ali takvu moramo održavati a ne kao do sada da u njoj ima više ostruga i šiblja za praviti metle nego žive ograde. Možda da se posadi patuljasto zimzeleno ukrasno drveće kao na dosta drugih groblja, čempresi ili što drugo što nema takvo korijenje koje bi smetalo grobovima-spomenicima ili drugoj ogradi. Zato dođite u što većem broju posjetite grobove svojih bližnjih, pogledajte u kakvom je stanju groblje i sadašnja živa ograda te svoje mišljenje iznesite župniku.

 

NAPOMENA:  Iz ponuda koje su vijećnici razmatrali i procijenili dosta dobrim, namjerno su izostavljena imena firmi i iznos troškova ograde jer posao nije ni započet pa možda bude i povoljnijih ponuda. Također na sastanku župnog vijeća sa župnikom niti jednom riječju nitko nije spomenuo vijećnika Matu Baškarića kao izvođača bilo kakvih radova oko groblja, informacije prenesene na društvenim mrežama su neistine, a sve to se može provjeriti kod župnika ili vijećnika.

 

                                                                                  AUTOR TEKSTA : MLADEN MANDIĆ

 Nazad na sve vijesti